AUTOMATYCZNA STACJA POGODOWA I MONITORING ZAPYLENIA POWIETRZA

Pomiar pyłów PM10 i PM2.5 czujniki VIDIAQ NV15Cp i NV16Cp1

 

UWAGA! Prezentowane dane mają charakter poglądowy, służą przede wszystkim celom edukacyjnym.

 

Prosimy podchodzić z dużą ostrożnością do prezentowanych danych chwilowych dotyczących PM10 i PM2.5

Zachwianie odczytów chwilowych może być spowodowane przez normalne funkcjonowanie szkoły.

 

Kontakt: leszek.janasik@slo5.edu.pl

 

Gradient temperatury:

Temperatura i wilgotność 6m nad gruntem
Temperatura i wilgotność 1,4m nad gruntem

Skala barwna dla polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ)

 

   

Mapa przedstawia PM 2.5

Jakość powietrza

PM10

Bardzo zły

> 200 µg/m3

Zły

141 - 200 µg/m3

Dostateczny

101 - 140 µg/m3

Umiarkowany

61 - 100 µg/m3

Dobry

21 - 60 µg/m3

Bardzo dobry

0 - 20 µg/m3
 

PM 2.5

> 120 µg/m3

85 - 120 µg/m3

61 - 84 µg/m3

37 - 60 µg/m3

13 - 36 µg/m3

0 - 12 µg/m3

 

Lokalizacje czujników:

--------------------------------------------------

 

PUNKT POMIAROWY 1 - ul.Herberta 41 (dawna Fiderkieiwcza)

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO w Milanówku

Lokalizacja: Milanówek, ul.Fiderkiewicza 41 Pozycja: N 52°07'13.6'' E 20°40'16.1''  Wysokość: 102 m n.p.m.

Odczyt co około 15 minut. Czujka ok. 2,5m nad ziemią.

 

     

Wykres za ostatnie 24 godziny
(jest to mediana dla pełnych godzin z 4 pomiarów)
skala barwna dla
polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ)

Zegary pokazują stan chwilowy

PM 2.5 chwilowy

   PM 10 chwilowy

 

WIĘCEJ DANYCH POMIAROWYCH DLA UL.HERBERTA >>>>

--------------------------------------------------

 

PUNKT POMIAROWY 2 - ul.Brzozowa 1a

Społeczna Szkoła Podstawowa MTE

Lokalizacja: Milanówek, ul.Brzozowa 1a Pozycja: N 52°07'18.7'' E 20°39'36.7''  Wysokość: 104 m n.p.m.

Odczyt co około 15 minut Czujka umieszczona ok. 5m nad ziemią.

 

 

Wykres za ostatnie 24 godziny
(jest to mediana dla pełnych godzin z 4 pomiarów)
skala barwna dla
polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ)
Zegary pokazują stan chwilowy

Stan chwilowy PM 2.5

Stan chwilowy PM 10

 

WIĘCEJ DANYCH POMIAROWYCH DLA UL.BRZOZOWEJ >>>>

--------------------------------------------------

 

PUNKT POMIAROWY 3 - ul.Wójtowska 3

Zespół Szkół nr 2 im. generała Józefa Bema 
Lokalizacja: Milanówek, ul.Wójtowska 3 
Pozycja: N 52°07'43.7'' E 20°40'28.1''  Wysokość: 101 m n.p.m.

Odczyt co około 15 minut. Czujka umieszczona na wysokości ok. 8m nad ziemią.

 

 

Wykres za ostatnie 24 godziny
(jest to mediana dla pełnych godzin z 4 pomiarów)
skala barwna dla
polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ)
Zegary pokazują stan chwilowy

Chwilowy PM 2.5

Chwilowy PM 10

 

WIĘCEJ DANYCH POMIAROWYCH DLA UL.WÓJTOWSKIEJ >>>>

--------------------------------------------------


 

Więcej informacji na Stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: informacje zdrowotne, odczyty dla najbliższych stacji GIOŚ: Piastów, Żyrardów

--------------------------------------------------

Serwis uruchomiony na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 19.10.2017 pomiędzy:

 

Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 5 STO w Milanówku 

Społeczną Szkołą Podstawową MTE w Milanówku 

Zespołem Szkół Nr 2 im. J.Bema w Milanówku 

 

   

 

Sieć pomiarowa sfinansowana została ze środków:

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 STO w Milanówku i Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku