Follow @Meteo_Milanowek

 

MONITORING ZAPYLENIA POWIETRZA

 

Zespół Szkół nr 2 im. generała Józefa Bema 
 

 

Lokalizacja: Milanówek, ul.Wójtowska 3 

Pozycja: N 52°07'43.7'' E 20°40'28.1''  Wysokość: 101 m n.p.m.

Odczyt co około 15 minut. Czujka umieszczona na wysokości ok. 8m nad ziemią.

 

Kontakt: leszek.janasik@slo5.edu.pl

 

Pomiar pyłów PM10 i PM2.5 czujnik VIDIAQ NV16Cp1

 

Lokalizacje pozostałych czujników:

 

UWAGA! Prezentowane dane mają charakter poglądowy, służą przede wszystkim celom edukacyjnym.

 

Prosimy podchodzić z dużą ostrożnością do prezentowanych danych chwilowych dotyczących PM10 i PM2.5

Zachwianie odczytów chwilowych może być spowodowane przez normalne funkcjonowanie szkoły.

 

     

Wykres za ostatnie 24 godziny
(jest to mediana dla pełnych godzin z 4 pomiarów)
skala barwna dla
polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ)

Zegary pokazują stan chwilowy

 Stan chwilowy za 3h

12 ostatnich odczytów

   

    wskaźnik % PM10  100%=400µg/m3:

     wartości do 50% - powietrze dostateczne;

      50-75% - powietrze złe;

      75-100% powietrze bardzo złe

 

    wskaźnik % PM2.5  100%=200µg/m3:

     wartości do 50% - powietrze dostateczne;

      50-75% - powietrze złe;

      75-100% powietrze bardzo złe

 

 

Dane PM10 za ostatnie 7 dni oraz normy jakości powietrza (skala barwna dla polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ)

 

Jakość powietrza

PM10

Bardzo zły

> 200 µg/m3

Zły

141 - 200 µg/m3

Dostateczny

101 - 140 µg/m3

Umiarkowany

61 - 100 µg/m3

Dobry

21 - 60 µg/m3

Bardzo dobry

0 - 20 µg/m3

 

 

Dane PM2.5 za ostatnie 7 dni oraz normy jakości powietrza (skala barwna dla polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ)

 

Jakość powietrza

PM 2.5

Bardzo zły

> 120 µg/m3

Zły

85 - 120 µg/m3

Dostateczny

61 - 84 µg/m3

Umiarkowany

37 - 60 µg/m3

Dobry

13 - 36 µg/m3

Bardzo dobry

0 - 12 µg/m3

 

 

Więcej informacji na Stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: informacje zdrowotne, odczyty dla najbliższych stacji GIOŚ: Piastów, Żyrardów

 

Archiwum wyników:

zestawienie za ostatni miesiąc i rok pomiarowy (początek pomiarów 15.11.2017)

 opublikowane będzie po zebraniu odpowiedniej ilości danych