Aktualne zanieczyszczenie powietrza w Milanówku

Jesteśmy w trakcie posezonowych czynności konserwacyjnych i kalibracji naszych czujników.
Już wkrótce dostępne będą pomiary z trzech niezależnych lokalizacji.

Wykres PM2.5 za ostatnie 24 godziny

Mediana dla pełnych godzin z 4 pomiarów

Wykres PM10 za ostatnie 24 godziny

Mediana dla pełnych godzin z 4 pomiarów

Mapa PM2.5 z lokalizacją czujników:

ul.Herberta 41, ul.Brzozowa 1a, ul.Wójtowska 3

Legenda

Skala barwna dla polskiego indeksu jakości powietrza patrz WIOŚ

Jakość powietrza PM10 PM2.5
Bardzo zła

> 200 µg/m3 > 120 µg/m3
Zła

141 - 200 µg/m3 > 85 - 120 µg/m3
Dostateczna 101 - 140 µg/m3 > 61 - 84 µg/m3
Umiarkowana 61 - 100 µg/m3 > 37 - 60 µg/m3
Dobra 21 - 60 µg/m3 13 - 36 µg/m3
Bardzo dobra 0 - 20 µg/m3 0 - 12 µg/m3

UWAGA! Prezentowane dane mają charakter poglądowy, służą przede wszystkim celom edukacyjnym.

Prosimy podchodzić z dużą ostrożnością do prezentowanych danych chwilowych dotyczących PM10 i PM2.5
Zachwianie odczytów chwilowych może być spowodowane przez normalne funkcjonowanie szkoły.

Serwis uruchomiony na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 19.10.2017 pomiędzy: Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 5 STO w Milanówku, Społeczną Szkołą Podstawową MTE w Milanówku, Zespołem Szkół Nr 2 im. J.Bema w Milanówku