Follow @Meteo_Milanowek

 

AUTOMATYCZNA STACJA POGODOWA I MONITORING ZAPYLENIA POWIETRZA

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO w Milanówku

 

Pomiar pyłów PM10 i PM2.5 czujnik VIDIAQ NV15Cp

(rejestracja danych od 14.02.2017)

 

Lokalizacja: Milanówek, ul.Fiderkiewicza 41

Pozycja: N 52°07'13.6'' E 20°40'16.1''  Wysokość: 102 m n.p.m.

Odczyt co około 15 minut

 

 

Skala barwna dla PM2.5 i PM10 wykonana na podstawie polskiego indeksu jakości powietrza - patrz WIOŚ

 

Dane za ostatnie 30 dni

-------------------------------

Polskie normy:

dla PM10 poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy); poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy); poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy).

 Więcej informacji - GIOŚ

 

 

-------------------------------

Dane za ostatnie 365 dni

 

 

-------------------------------

Polskie normy:

dla PM10 poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy); poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy); poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy).

Więcej informacji - GIOŚ