Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zebranie Zarządu

W dniu 8.02.2017 odbyło się  kolejne zebranie zarządu naszego koła STO. Zarząd stawił się w pełnym składzie:

              - Małgorzata Hamada

              - Jerzy Stypa

              - Jolanta Sawińska

              - Dorota Karczewska

              - Beata Merchel

 Dodatkowo w zebraniu uczestniczyli: dyr. SLO 5 Leszek  Janasik, oraz dyr STOtinki Agata Misarko.

       Na tym ostatnim przed feriami zebraniu głównym tematem było podsumowanie pracy szkoły jezykowej w I-szym semestrze. P. dyr. Agata Misarko przedstawiła stan finansów STOtinki jak również kroki podejmowane w celu utrzymania stabilności pracy szkoły. Zarząd wyraził swoje pełne poparcie dla działań pani dyrektor. Docenił też ogrom wykonanej przez nią pracy, dzięki której szkoła ciągle liczy się na bardzo konkurencyjnym rynku.

           Ważnym tematem było też nakreślenie perspektyw dalszej pracy szkoły i możliwych zmian personalnych. Zarząd postanowił skupić się nad tym problemem w najbliższym czasie.

            Obrady zarządu przeciągnęły się jak zwykle do późnych godzin wieczornych.

 

7 lutego 2017

Spotkanie z Panią Burmistrz

                    W dniu 31.10.2016 odbyło się bardzo ważne dla całego środowiska związanego ze społecznym liceum spotkanie przedstawicieli Zarządu SKT 10 STO i SLO 5 z panią Burmistrz Miasta Milanówka Wiesławą Kwiatkowską. Stronę Liceum reprezentowali pani prezes SKT 10 STO Małgorzata Hamada, wiceprezes Jerzy Stypa, oraz dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Leszek Janasik.

            Pierwszą sprawą było omówienie planów Miasta Milanówka odnośnie modernizacji ul. Fiderkiewicza, a także budowy nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w miejscu obecnego budynku OPS-u i Liceum. Pani Burmistrz poinformowała Nas, że plany wybudowania siedziby MCK wraz z nowym budynkiem SLO 5 na terenie obecnej siedziby Liceum i OPS pozostają w mocy.  Został już stworzony i zatwierdzony plan przebudowy całej ul. Fiderkiewicza. Jego realizacja ma się rozpocząć na początku 2018 roku. Dodatkowo powstał już wstępny projekt architektoniczny budynku nowego MCK i SLO 5, wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu, włączając w to park "Zielony Dołek". Pani Burmistrz zaproponowała też powstanie "grupy roboczej", która zajęłaby się przygotowaniem szczegółów prawnych i technicznych planowanej inwestycji. Grupa ta powinna zacząć swą pracę jak najszybciej.

           Drugą poruszoną sprawą było współuczestnictwo Miasta przy organizacji V-go Biegu STO-nogi. Pani Burmistrz z entuzjazmem podeszła do naszej inicjatywy i tak jak w zeszłym roku zgodziła się na  objęcie naszego Biegu honorowym patronatem.  Z zadowoleniem przyjęła też propozycję zmiany trasy. Dzięki temu uczestnicy Biegu będą mieli okazję poznać wiele nieodkrytych jeszcze pięknych zakątków Milanówka. Zadeklarowała również pomoc zarówno finansową jak i służb miejskich. Tak więc dostaliśmy "zielone światło" do organizacji następnej edycji Biegu STO-nogi.

                    Wygląda na to, że czeka Nas dużo pracy.

3 listopada 2016

Zebranie Zarządu

                    Zarząd SKT 10 STO spotkał się 25-go października na swoim kolejnym zebraniu. Spotkanie było jak zwykle poświęcone omówieniu aktualnych spraw związanych z działalnością szkoły językowej , jak i liceum. Poza tym Zarząd musiał przedyskutować dwa dodatkowe i jakże ważne punkty spotkania.

           Pierwszym było podjecie decyzji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKT Nr 10 STO. Zebranie to jest bardzo istotne ze względu na uzupełniające wybory członka Zarządu. Dodatkowo miłym akcentem będzie zaproszenie wszystkich członków Koła na skromny poczęstunek. Zarząd w ten sposób chce przypomnieć o przypadającej na 30.11.2016 r. rocznicy złożenia wniosku o zarejestrowanie STO. Zapraszamy więc wszystkich członków  Koła do  siedziby Liceum w dniu 2.12.2016 roku na godzinę 18.00.

         Drugim punktem nad którym debatował Zarząd było przygotowanie się do spotkania z panią Burmistrz m. Milanówka Wiesławą Kwiatkowską. O to spotkanie poprosił Zarząd wraz z dyr. Janasikiem. Chcielibyśmy bowiem u źródła zasięgnąć informacji co do planów Miasta Milanówka tyczących się ul. Fiderkiewicza i budynku Liceum. Poza tą jakże nurtującą sprawą interesuje Nas także zakres współpracy Urzędu Miasta Milanówka przy organizacji V-go Biegu STO-nogi.

         Zarząd obradował w pełnym składzie. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli dyr. Liceum Leszek Janasik, oraz dyr. Szkoły Językowej Agata Misarko.

3 listopada 2016

Apel Zarządu SKT 10 STO

                                              Drodzy rodzice

 

                                     Wasze dzieci właśnie rozpoczęły lub kontynuują  naukę w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Milanówku. Jest to szkoła niezwykła. Swymi korzeniami sięga końca lat osiemdziesiątych zeszłego wieku. Tak jak cały ruch STO zrodziła się z potrzeby innego nauczania młodzieży, niż to proponowane przez ówczesną władzę. Przez lata wypracowała własne skuteczne schematy nauczania. Pracuje w niej grono wspaniałych nauczycieli, którzy potrafią nie tylko przekazywać wiedzę, ale często stają się dla swych uczniów mentorami, pomagając im wybrać swe drogi życiowe. To z kolei tworzy w szkole niepowtarzalną atmosferę, czyniąc z niej miejsce niemal zaczarowane. O tym , że takie podejście do edukacji daje efekty, świadczą sukcesy zawodowe wielu absolwentów Liceum, a także wysokie miejsce w rankingach opracowywanych przez różne instytucje.

               Nazwa naszej szkoły zawiera w sobie słowo „społeczne”. Społeczne, czyli wspólne. To szkoła Nas wszystkich - uczniów i nauczycieli, ale też rodziców i tych, którym dobro szkoły leży na sercu. Organem prowadzącym Liceum jest Samodzielne Koło Terenowe nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Za tą trudną nazwą kryje się grupa nauczycieli, oraz rodziców byłych i aktualnych uczniów naszego Liceum. To właśnie Oni, poprzez wybierany wśród siebie zarząd, sprawują nadzór nad działalnością szkoły. Szczególnie ważni w tym zespole są rodzice. Część z nich aktywnie wspiera działania szkoły i zarządu. Niektórzy ograniczają się tylko do płacenia składek. Jednak i jedni, i drudzy są niezmiernie potrzebni. Bez nich szkoła nie mogłaby istnieć.

            Jako Zarząd Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 zwracamy się do Was – drodzy rodzice –  z prośbą o przystępowanie do Samodzielnego Koła Terenowego nr 10 STO. Nasze Liceum Was potrzebuje w tych trudnych czasach szybkich zmian w otaczającym nas środowisku. Teraz, kiedy jesteśmy w przededniu wprowadzenia kolejnej reformy szkolnictwa przydadzą się naszej szkole nowi ludzie, którzy swą wiedzą i dobrą radą pomogą Zarządowi przeprowadzić szkołę przez te „burzliwe wody”. Ludzie , którzy samą swą deklaracją przystąpienia do Koła dadzą Zarządowi wsparcie w codziennym trudzie zarządzania szkołą. Może znajdą się też wśród Was chętni do aktywnego uczestnictwa w pracach zarządu. Wszystko dla dobra waszych dzieci, które z takim wysiłkiem zdobywają w Liceum wiedzę niezbędną do wejścia w dorosłe zawodowe życie.

       Nie trzeba wiele, by stać się członkiem Koła. Wystarczy wypełnić deklarację. Można ją otrzymać w sekretariacie Liceum. Tam też należy ją złożyć. I to właściwie wszystko. Raz Na trzy lata odbywa się walne zebranie Koła w którym trzeba uczestniczyć. Jest jeszcze wymóg opłacania składek członkowskich. Nie są wysokie. Wynoszą one 15 zł. na rok. Reszta już zależy od państwa. Można brać udział w zebraniach zarządu, odbywających się raz w miesiącu, na które serdecznie zapraszamy. Można włączyć się do pomocy przy różnych inicjatywach i projektach prowadzonych przez szkołę i zarząd. Można też podzielić się nowymi pomysłami zarówno na ulepszenie pracy Liceum jak i na integrację ze środowiskiem Milanówka. Czekamy na Was.                                                                                                                

                                                                                                    Zarząd

                                                                          Samodzielnego Koła Terenowego nr 10

                                                                         Społecznego Towarzystwa Oświatowego

15 października 2016