Zebranie Zarządu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2017

W dniu 8.02.2017 odbyło się  kolejne zebranie zarządu naszego koła STO. Zarząd stawił się w pełnym składzie:

              - Małgorzata Hamada

              - Jerzy Stypa

              - Jolanta Sawińska

              - Dorota Karczewska

              - Beata Merchel

 Dodatkowo w zebraniu uczestniczyli: dyr. SLO 5 Leszek  Janasik, oraz dyr STOtinki Agata Misarko.

       Na tym ostatnim przed feriami zebraniu głównym tematem było podsumowanie pracy szkoły jezykowej w I-szym semestrze. P. dyr. Agata Misarko przedstawiła stan finansów STOtinki jak również kroki podejmowane w celu utrzymania stabilności pracy szkoły. Zarząd wyraził swoje pełne poparcie dla działań pani dyrektor. Docenił też ogrom wykonanej przez nią pracy, dzięki której szkoła ciągle liczy się na bardzo konkurencyjnym rynku.

           Ważnym tematem było też nakreślenie perspektyw dalszej pracy szkoły i możliwych zmian personalnych. Zarząd postanowił skupić się nad tym problemem w najbliższym czasie.

            Obrady zarządu przeciągnęły się jak zwykle do późnych godzin wieczornych.