Powrót do galerii   Absolwenci   Strona główna

W dniu 16 listopada w Instytucie Romanistyki UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

naszego absolwenta Marcina Klika. Choć licząca 216 stron praca napisana jest po francusku,

 rozprawa odbywała się w języku polskim, co piszący te słowa odnotował z satysfakcją.

Praca doktorska Marcina dotyczyła twórczości Jeana Starobinskiego,

znakomitego krytyka literatury francuskiej żyjącego w Genewie.

To już drugi doktorat w takiej małej klasie!

Gratulujemy.

od lewej: Emil, Marcin Klik z żoną i ówczesny nauczyciel Marcina,

któremu nie udało się go przekabacić na fizyka..

od lewej: Emil Radziszewski (kolega z klasy), Marcin Klik, prof. Krzysztof Bielecki

odpowiedzialny przed laty za przygotowanie Marcina do matury z języka polskiego