Nasza trasa: Dukla - Kąty - Kotań - Wołowiec - Ług - Regietów - Hańczowa -

Izby - Mochnaczka - Krynica (w sumie około 85 km)

Dukla

Pierwsze podejście,...

Znalezisko historyczne

Mogiła wymordowanych mieszkańców Żmigrodu z czasów II Wojny Światowej

Rotunda - cmętarz z I Wojny Światowej

Śniadanie Dudka...

Pod sklepem...

Już Krynica