Program

Trasy

Informacje

www.slo5.edu.pl

-------------------- 

 

"PRZYJAZNY ROWEROM" (Bike Friendly) to krajowy system certyfikacji obiektów turystycznych i innych, które promują zrównoważony transport uwzględniający specyficzne potrzeby rowerzystów i turystów rowerowych.

Najważniejszym celem certyfikatu <PRZYJAZNY ROWEROM> jest długoterminowe polepszenie usług i infrastruktury dla rowerzystów oraz turystów poruszających się na rowerze w Polsce. Wśród korzyści dla firm i instytucji, które pozyskają certyfikat trzeba wymienić przede wszystkim:

  • otrzymanie ekologiczego znaku jakości,

  • wyróżnienie spośród konkurencji,

  • prezentacja obiektów na mapach i przewodnikach turystycznych a także

  • ujednolicona promocja na stronie www.

Podobne certyfikaty są wdrażane w innych krajach europejskich - w Republice Czeskiej, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Chorwacji, na Słowacji i Węgrzech.

W Polsce kryteria certyfikatu <PRZYJAZNY ROWEROM> dzielą się na pięć kategorii:

 

obiekty turystyczne
 

1. obiekty noclegowe,
2. punkty gastronomiczne,
3. pola kempingowe i domków kempingowych,
4. atrakcje (obiekty) turystyczne,

 

 

Więcej informacji: http://www.przyjaznyrowerom.pl/

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------