2019.12.05-Glacjologia 05/12/19

Dziś grupa geografii rozszerzonej z klasy III wybrała się na wykład otwarty dr hab. Macieja Dąbskiego na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UWByły lodowce, strefa marginalna, permafrost, drumliny, procesy fluwioglacjalne... Czysta poezja geograficzna!
Start slideshow