Słowiński Park Narodowy

7-12 listopad 2003

 

Trasa       Galeria        Zielnik        Odwierty        Pogoda

 

Nasza wyprawa do SPN była wyjazdem programowym z geografii. Jej celem, było: zapoznanie z metodami badań terenowych, rozpoznawanie form, zachęcenie do samodzielnego poznawania środowiska geograficznego, zapoznanie z formami ochrony przyrody w SPN, powiązanie historii i geografii (wpływ działalności człowieka na procesy eoliczne). W wyjeździe uczestniczyło 12 osób z naszej szkoły oraz leśnik Norbert Pokorski, któremu serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

 

Trasa