OŚWIADCZENIE

My, nauczyciele, Społecznego Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO, jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją, w jakiej znalazła się polska szkoła. Skala i intensywność zmian w oświacie są bardzo duże, a wdrożenie reformy spada na barki nauczycieli, co wiąże się też z wielką presją psychiczną i czasową.

Nasi koledzy i koleżanki z innych szkół (tworzących się szkół podstawowych, likwidowanych gimnazjów i przekształcanych liceów, z których wielu grozi przepełnienie) spotykają się często z frustracją rodziców i uczniów, z brakiem dobrej woli urzędników i polityków. Rozmowy w sprawie zmian w szkolnictwie są trudne i nie zawsze przyjemne. Nie zgadzamy się jednak na przedmiotowe traktowanie nauczycieli w żadnej sytuacji.

Najgłośniejszą kwestią podnoszoną podczas protestów nauczycieli jest sprawa wynagrodzeń. Towarzyszy mu silne przekonanie, że ktoś, kto odpowiada za edukację młodzieży, czyli, mówiąc wprost, za jej przyszłość, powinien być godziwie opłacany. Wspieramy dążenia do poprawy stanu rzeczy w kwestii płac. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że kwestie finansowe, choć niewątpliwie ważne, nie powinny przesłaniać kwestii etosowych i postulatu podmiotowego traktowania nauczycieli.